تاریخ گیلان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۷۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالفتاح فومنی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ گیلان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : آبی
جنس : فستقی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان