مکاتیب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله محیی شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان