مکاتیب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله محیی شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان