بدایع‌الانشاء

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۳/۰۰۲
پدید آورندگان : یوسفی هروی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی/ انشاء و تمرین فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک