مثنوی از گمنام

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۴/۰۳۰
موضوع اثر : شعر فارسی (مثنوی)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک