ریاض‌النشاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عمادالدین محمودبن محمد گیلانی (مولف)
موضوع اثر : انشاء فارسی / نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان