روضةاولی‌الالباب فی معرفةالتواریخ والانساب زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۵۶/۰۰۰
پدید آورندگان : داوودبن محمد بناکتی (مولف) شیخ فضل‌الله (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ‌نگاری / نسب‌شناسی
تاریخ خلق : ۱۱۶۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان