ظفرنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : شرف‌الدین علی یزدی (مؤلف) محمدیوسف واله (کاتب)
موضوع اثر : تیمور گورکان/ تاریخ تیموریان ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان