تاریخ یمینی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عتبی (مؤلف) ناصح جرفادقانی (مترجم) علی‌نقی بن یوسف استادالمذهبین (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ کشورهای اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حنایی
جنس : فرنگی، کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی، تذهیب،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان