عنوان‌العبر و دیوان المبتداءالخبر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ کشورهای اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان