شرح العقایدالنسفیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عمربن محمد النسفی (مؤلف اولیه) مسعودبن عمر تفتازانی (شارح و مولف)
موضوع اثر : توحید/ نقد و تفسیر عقایدالنسفیه عمربن محمد النسفی
تاریخ خلق : ۸۶۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان