جواهرالکلمات فی العقود و الایقاعات (ع) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۳۹/۰۰۵
پدید آورندگان : حسین‌بن مفلح صیمری (مولف) مرشدبن ابراهیم مکی (کاتب)
موضوع اثر : عقود و ایقاعات
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مجموعه, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان