مثنوی محمدتقی خلخالی در توحید صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۴۴/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدتقی خلخالی (شاعر) نظام‌الدین‌بن یحیی مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : توحید/ شعر مذهبی
تاریخ خلق : ۹۱۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای سیاه لایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان