منهاج‌السالکین الی مقام‌العارفین و اتبهاج‌الناسکین فی طریق‌المحقیق

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۳/۰۰۱
پدید آورندگان : برهان‌الدین ابراهیم ابی‌الصفاء (مولف) محمدبن محمدبن ابی‌الفتح الفیموی سافعی (کاتب)
موضوع اثر : آداب طریقت
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک