انیس التائبین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۴/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن ابوالحسن نامقی جامی (مولف) محمد بن بیرم سامانی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : تصوف
تاریخ خلق : ۹۲۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان