رساله قدسیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن محمد پارسا (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان