آتشک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۰۷/۰۰۲
پدید آورندگان : عمادالدین محمود شیرازی (مولف) محمدجعفر جوزانی اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره شده، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نسخ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان