القانون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شرح مفصّل و دقیقی است بر کتاب قانون ابن‌سینا که به صورت «قال ـ الشّرح» تنظیم شده است. شارح، کتاب مفصّلی بر کلیّات قانون (کتاب اوّل) دارد که مباحث آن عبارتند از مقدّمه (پنج «مبحث») و چهار «جمله»: العِظام (سی فصل)؛ العَضَل (بیست‌ونه فصل)؛ العصب (شش فصل)؛ الورید و بسیاری فصول مستقل.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۹۲/۰۰۰
پدید آورندگان : هادی نوری (کاتب) ابن سینا، حسین بن عبدالله (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲۴ رمضان ۱۲۸۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره، چاپ سنگی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان