ترجمه طب النبی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : حضرت محمد (ص) (پدیدآور)
موضوع اثر : پیامبر اسلام/کلمات قصار
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی خطدار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی خط دار،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان