حفظالصحة صفویه

نظر شما:

رساله‌ای است در تعلیم روش حفظ صحّت و مراقبت بر اعتدال مزاج مشتمل بر سیزده «باب» که در آن از مسواک و انواع ورزش‌ها و بازی‌ها (مانند چوگان و شطرنج و سواری) و سود فراوان آنها در حفظ سلامتی نیز سخن می‌گوید. باب سیزدهم در «اختیارات» است برای شناختن ساعات نیک و بد انتخاب ورزش‌ها و دیگر اموری که انجام دادن آن‌ها را برای حفظ صحّت بدن مناسب است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۳۰/۰۰۵
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۹۸۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه خوقندی، رویه کاغذی ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، گره مظلا،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان