طوسی مشهدی، محمّد بن حسن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شرح منقّحی است از الرّسالة الذّهبیة منتسب به حضرت امام رضا (ع) که مشتمل بر قوانین طبّی است و در سال ۱۲۱۵ق در مشهد نگاشته شده است. مؤلّف پس از ذکر اسانید رساله، متن را آورده و به شرح آن پرداخته است. ترجمهٔ فارسی این شرح به کنز الذَّهَب موسوم است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : طوسی مشهدی، محمّد بن حسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/ شرح حدیث
تاریخ خلق : ۱۲۳۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان