رساله چهل مقام صوفیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۰/۰۱۶
پدید آورندگان : ابوذربن عبدالله السبزواری (کاتب) علی همدانی (مولف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان