اصول‌التراکیب خوارزمشاهیان

نظر شما:

در بیان معرفت قوای ادویه و قوانین و اصول ترکیب آنهاست در نوزده «باب».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۱/۰۰۳
پدید آورندگان : سمرقندی، نجیب‌الدّین ابوالفتح (ابوحامد) محمّد بن علی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی / داروشناسی
تاریخ خلق : ۶۱۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, خط نسخ
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان