فصول بقراط صفویه

نظر شما:

پراکنده‌هایی است مأخوذ از الفصول بقراط که یک پزشک برای استفادهٔ خود گردآورده است. از این عنوان نسخهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۸۳/۰۰۴
پدید آورندگان : بقراط (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان