فصل من شرح الحکیم عمربن الخیام فی تفسیر سبحان الملک‌القهار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب) عمربن ابراهیم خیام (مؤلف)
موضوع اثر : خداشناسی
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان