التنبیه علی سبیل‌السعادة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۴۴
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب) محمدبن محمد فارابی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۲۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان