الغنی و المنی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

کتابی در سه «مقاله» و هر کدام در چندین«باب». در این کتاب برای نخستین‌بار به علّت و آثار بیماری سوزاک اشاره شده و از بیماری سیفلیس متمایز شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالغفار بروجردی (کاتب) قُمری بخاری، ابومنصور حسن بن نوح (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان