دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۷۰/۰۰۱
پدید آورندگان : مجیرالدین بیلقانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان