اکسیر الجنون و تحریر الفنون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۶/۰۰۰
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، تذهیب،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان