صفات‌العاشقین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۲۸/۰۰۱
پدید آورندگان : مالک میرمرتضی ایروانی (کاتب) بدرالدین هلالی جغتایی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۹۷۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان