یوسف و زلیخا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۴۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بابای خوقندی (کاتب) فرخ حسین ناظم هروی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان