شرح نصاب الصبیان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۵۷/۰۰۱
پدید آورندگان : مسعودبن ابی‌بکر ابونصر فراهی (مؤلف اولیه) عبدالصمدبن کمال‌بن امیرالحاج (شارح و مولف)
موضوع اثر : واژه نامه عربی به فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان