دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۵۷/۰۰۴
پدید آورندگان : ملک محمد ملک قمی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان