دیوان حزین لاهیجی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی بن ابیطالب حزین (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان