مثنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدامین واصل لاهیجی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی زرکوب،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان