ذکر شعرای عجم صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۲۲
پدید آورندگان : جنوبی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : تذکره
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, تذکره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان