بندی از شواهدالنبوة لتقویة یقین اهل‌الفتوه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۲۳
پدید آورندگان : نورالدین عبدالرحمن بن احمد محمد جامی (شاعر) جنوبی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : یقین
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان