شعر از شیخ جواد کاظمی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۳۴/۰۱۲
پدید آورندگان : محمد جواد کاظمی ( فاضل جواد) (فقیه و شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی) قرن 11
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز ،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان