ولایتنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۴۷
پدید آورندگان : میرحلوایی (شاعر) محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : ولایت- شعر مذهبی
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان