الرجال للبرقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۴۴
پدید آورندگان : احمد بن ابی عبدالله برقی (راوی حدیث و مؤلف) محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : حدیث- علم‌الرجال- محدثان
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان