رسالة فی اسماءالعقل صفویه

نظر شما:

محل تالیف: در شهر جهانگیرنکر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۴۲/۰۰۴
پدید آورندگان : فارابی، محمد بن محمد (مؤلف)
موضوع اثر : عقل - فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۹۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان