تقویم رقومی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۹۹/۰۰۰
موضوع اثر : گاهنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان