المومیا زندیه

نظر شما:

مقالهٔ کوتاهی دربارهٔ مومیا و منافع آن به نقل از حکمای یونانی. این رساله توسّط ابوالحسین بن هادی شیرازی علوی به فارسی ترجمه شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۲/۰۰۲
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۱۸۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان