تحفة الاحرار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۵/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان