تحفة الاحرار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۸۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن ختائی حاشیه سمرقندی الوان تسمه‌دار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان