خط تعلیق و نقاشی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۵/۰۰۰
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مرقع, صفویه, خط تعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان