حاشیةالمختصر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن عبدالله خطابی (حاشیه نویس) مسعودبن عمر تفتازانی (مولف) محمدبن عبدالرحمن خطیب قزوینی (مولف) یوسف‌بن ابی‌بکر سکاکی (مولف اولیه) محمدصادق‌بن حیدر محمدی نائینی (کاتب)
موضوع اثر : معانی و بیان درزبان عربی
تاریخ خلق : ۱۱۲۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان