شرح دعای صباح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۲۸/۰۰۱
پدید آورندگان : عبداللطیف بن ابوطالب حسینی اصفهانی (کاتب) محمد قاسم میرکی (گزارشگر و شارح) علی بن ابی طالب(ع) (مؤلف)
موضوع اثر : شرح دعا
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۱۱۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم میشن ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان