تفسیر سورةالناس صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسینعقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی بالای این مهر نوشته ای است که اسم کاتب در آن دیده می شود. این رساله تفسیر سوره الناس از ابوعلی سینا است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر (سوره ناس)
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان