تفسیر آیة "یا بنی‌آدم ..." صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی تفسیر آیه از قران از محقق دوانی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۲۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) جلال‌الدین محمد دوانی (مفسر)
موضوع اثر : تفسیر (آیه یا بنی آدم خذو ...)
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان